Vrienden

Belang, voordelen

Waarom doet de Stichting Heilige Driehoek haar best om veel Vrienden te werven? Heel eenvoudig: in het verleden, maar ook nu nog, is het gebied herhaaldelijk bedreigd door de oprukkende verstedelijking. De stichting is ervan overtuigd dat dit waardevolle gebied meer overlevingskansen heeft als het maatschappelijk draagvlak voor het behoud ervan zo zichtbaar en breed mogelijk is. Een grote Vriendenclub draagt daar ongetwijfeld aan bij.

Contact, aanmelding

U kunt dit doel steunen door u aan te melden als Vriend of Vriendin van de Heilige Driehoek. U kunt daarvoor links op de navigatiebalk klikken bij Contact. Tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage van minimaal 16,- ontvangt u enkele keren per jaar een Vriendenbrief waarin de activiteiten van de Stichting worden beschreven en natuurlijk ook de resultaten die daarmee zijn behaald. Ook organiseert de stichting ten behoeve van haar Vrienden en Vriendinnen, wanneer daar aanleiding toe is, incidenteel speciale activiteiten die in het teken staan van de Heilige Driehoek.

Nieuwsbrief

Onze Stichting Heilige Driehoek geeft een keer per jaar een Vriendenbrief uit. Om zo weinig mogelijk papier te gebruiken vragen wij ook om uw mailadres. Naast deze Vriendenbrief hebben wij op deze website ook een nieuwspagina met actualiteiten.