Omgevingswet en Omgevingsplan

Per 1 januari 2021 zal, zoals het zich laat aanzien, de Omgevingswet van kracht worden. Als gevolg daarvan zal door de gemeente Oosterhout een nieuwe Omgevingsvisie en daarna een Omgevingsplan moeten worden opgesteld. De stichting Heilige Driehoek heeft een gespreksagenda opgesteld om een input te leveren aan de Omgevingsvisie en plan voor de gemeente Oosterhout.