Oprichting werkgroep Flora en Fauna

Een nieuw initiatief binnen de stichting is de oprichting van een werkgroep Flora en Fauna. Deze werkgroep is ontstaan uit initiatief van een vriend van de stichting en bestaat inmiddels uit een groep mensen met brede en specialistische kennis op het gebied van flora en fauna. De Heilige Driehoek heeft, zoals praktisch alle gebieden in Nederland, te lijden onder verdroging en achteruitgang van biodiversiteit. De eerste activiteit van de werkgroep zal bestaan uit het inventariseren van de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Daarna willen we, gebaseerd op de inventarisatie, een plan ontwikkelen hoe de nog aanwezige natuurwaarden zo goed mogelijk behouden en versterkt kunnen worden.

De groep is inmiddels gestart met zijn werkzaamheden, maar deze zullen pas vanaf het voorjaar ten volle kunnen worden ontplooid. De kloostertuinen vormen een belangrijk onderdeel van de heilige Driehoek, niet in het minst vanwege de daar aanwezige natuurwaarden. We zullen te zijner tijd contact opnemen met de kloosters om te zien of en hoe een of meer leden van de werkgroep ook daar kunnen inventariseren.