Oosterhout Oost

De gemeente ontwikkelt een toekomstvisie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind. In die visie is een forse woningbouwopgave opgenomen. Zo’n 3.500 woningen moeten in clusters een plek krijgen in een afwisselend landschap met bossen en water. Dat is in ieder geval de visie van de gemeente. In juli organiseerde de gemeente een avond voor belangenpartijen om de conceptvisie te bespreken. Als stichting waren we uitgenodigd voor deze avond omdat de visie ook het gebied van de Heilige Driehoek raakt. De beschermde status wordt gerespecteerd, de woningbouwopgave moet een plek krijgen ten oosten van de A27. Wel wordt er gedacht aan een fiets/voetgangerstunnel ter hoogte van Vijfhuizen. In de visie worden drie deelgebieden onderscheiden, waarvan er een de naam Grote Heilige Driehoek gekregen heeft.

Op deze avond waren Lilian Bosten en Sander Magielsen namens het bestuur van de stichting aanwezig. De stichting zal zich in de discussie rondom de mogelijke ontwikkeling van Oosterhout Oost in beginsel alleen richten op het gebied van de Heilige Driehoek zelf. In dat licht is het positief dat het gebied niet in beeld is voor de woningbouwopgave.

De naam van het deelgebied Grote Heilige Driehoek vinden wij niet gelukkig gekozen. Het gebied direct ten oosten van de A27 maakt geen onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht. Bovendien vormen de A27 en de nieuwe provinciale weg naar Dongen zulke forse barrières dat de sfeer en kwaliteit van dat gebied ook niet aansluiten bij de Heilige Driehoek.  We vinden het wel interessant om te onderzoeken of nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers op een historische route mogelijk is. Als stichting houden we de ontwikkeling van deze visie nauwlettend in de gaten. Het is nog duidelijk geen gelopen koers, er zijn nog aardig wat partijen met bedenkingen. Rondom de mogelijke