Mooi nieuws vanuit de werkgroep Flora en Fauna, door Ger Scheurkogel

Als deelnemer aan een werkgroep die is begonnen met de inventarisatie van de fauna en flora in de Heilige Driehoek kregen we al een paar keer een boeiende rondleiding in de tuinen van Landgoed OLV abdij. De schitterende, gevarieerde beplanting in de tuin is sowieso al een openbaring voor iemand die hier voor het eerst een bezoek brengt, de deskundige uitleg en enorme betrokkenheid van Gert Versteeg maakt het helemaal tot een belevenis. Voor mezelf was het vooral de enorme, uitdagende vijver die mijn nieuwsgierigheid prikkelde..

Al zo’n 20 jaar inventariseer ik in de Boswachterij Dorst vele poelen op het voorkomen van amfibieën om de ontwikkeling van de populaties salamanders, padden en kikkers in kaart te brengen. De laatste jaren zijn daar de poelen op de Oosterhoutse golfclub, grenzend aan de boswachterij, nog bijgekomen. Eén van de methoden is het plaatsen van speciale fuiken waarin deze dieren risicoloos kunnen worden gevangen, gedetermineerd en geteld en vervolgens weer ter plaatse losgelaten.

Na overleg met Gert mocht ik 9 mei j.l. een tweetal fuiken in de vijver plaatsen. Twee dagen later hebben we de fuiken gelicht en dat leverde meteen een daverende verrassing op. Dat er een achttal salamanders in een fuik zat was niet bepaald opzienbarend maar wél het feit dat het een soort betrof die nog niet eerder binnen de Oosterhoutse grenzen was vastgesteld!

De acht bleken namelijk vinpootsalamanders te zijn. Een zeldzame soort die in ons land beperkt is tot Noord-Brabant en Limburg en veel eisen stelt aan z’n leefomgeving. Wat natuurlijk een compliment is aan de landgoedvijver en degenen die het beheer van de tuin onder hun hoede hebben.

Na dit succes hopen we volgend jaar opnieuw de gelegenheid te krijgen om het onderzoek te continueren. Per slot van rekening zijn er waarschijnlijk nog meer salamandersoorten die deze fraaie plek als woongebied hebben gekozen.