Flora en Fauna in de Heilige Driehoek

De werkgroep bezocht op 22 oktober samen met bestuursleden van de Heilige Driehoek het landgoed van de OLV Abdij. In het voorjaar van 2022 waren we ook al op bezoek in deze prachtige parel in de bebouwde kom van Oosterhout. Na de hartelijke ontvangst met koffie bij de zusters, werden we rondgeleid door de hovenier Gert Versteeg die veel wist te vertellen over de historie en het ontwerp en onderhoud van het landgoed, dat niet vrij toegankelijk is. De werkgroep heeft onder meer als doelstelling om flora en fauna in de Heilige Driehoek in beeld te brengen. Daarom is het heel fijn dat we ook de tuin van de zusters kunnen bezoeken om te kijken wat daar allemaal leeft. Het najaar leent zich uiteraard goed voor het waarnemen van paddenstoelen. We vonden veel verschillende soorten, ieder met zijn eigen kleur, grootte en vorm.

Oranje druppelzwam

Uiteraard vonden we de vliegenzwam, de paddenstoel van het jaar 2022. Niet verwonderlijk, want hoewel zeker niet zeldzaam, blijft het altijd een fantastisch mooie en opvallende zwam. Maar er waren ook veel andere soorten te zien, zoals de gigantische reuzenzwam, die dodelijk is voor de boom waarop hij groeit.

Reuzenzwam

Verder vonden we de oranje druppelzwam, de botercollybia en verschillende russula’s. Die laatste familie kent veel soorten die vaak moeilijk uit elkaar te houden zijn. In totaal registreerden we ongeveer 25 soorten paddenstoelen.

Gewoon elfenbankje

Verder hoorden we in de tuin natuurlijk veel vogels fluiten. De tuin heeft heel veel soorten bomen en struiken en biedt daardoor uitstekende nestmogelijkheden, voedsel en bescherming. Onder meer de Vlaamse gaai, de roodborst, merels, grote bonte specht, maar ook de boomklever lieten zich goed horen en zien. Ondanks de herfst waren er toch nog veel bloemen te zien, sommige nog bloeiend. Dat had ongetwijfeld te maken met het warme najaarsweer.

Na 2,5 uur wandelen en foto’s maken zat ons bezoek er weer op. We zijn uitgenodigd om volgend jaar weer te komen, waar we graag gevolg aan geven. We zijn de zusters dankbaar voor hun gastvrijheid.

Werkgroep Flora en Fauna