Evaluatie energiescan

De energietransitie is voor ieder Nederlands gezin een opgave. Zeker als het om grote gemeenschappen gaat die doorgaans in grote oude complexen wonen. Omdat de provincie Noord-Brabant het belangrijk vindt dat ook grote erfgoedcomplexen zo goed mogelijk mee kunnen doen, heeft ze, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, enkele jaren geleden een energiescan laten uitvoeren in de drie kloosters van de Heilige Driehoek. Daarin werd geïnventariseerd wat er nog kon en moest gebeuren om de gebouwen zo energiezuinig te maken als maar mogelijk is. De kloosters kregen daar adviezen over.

In november was er een evaluatie: waar staan we nu en wat is er nog mogelijk en wenselijk?

Een delegatie van het onderzoeksbureau, gemeente, provincie en stichting De Heilige Driehoek bezocht de kloosters. De mogelijke maatregelen werden nog eens toegelicht, en daar zaten ook heel praktische adviezen bij, bijvoorbeeld de mogelijkheid om de zusters door middel van elektrisch oplaadbare kussentjes warm te houden tijdens de gebedsdiensten, waardoor de temperatuur in de kerk enkele graden lager gestookt kan worden.

In de Onze Lieve Vrouwe Abdij waren, tijdens de verbouwing, alle adviezen zeer ter harte genomen. De delegatie was zeer onder de indruk van de behaalde resultaten. De zusters wonen nu in een goed geïsoleerde abdij, ze zijn ‘van het gas af’ en beschikken over ruim 400 zonnepanelen. De Sint Paulus abdij wordt al een aantal jaren niet meer met gas verwarmd, maar met een reusachtige pellet kachel. Daar is men volop bezig met plannen voor zonnepanelen: waar moeten ze komen en hoe zijn ze het best rendabel te maken? Op Sint-Catharinadal staat men nog aan het begin van de transitie. Daar is afgesproken om met de zusters, provincie en gemeente een realistisch en haalbaar plan op te stellen, inclusief tijdpad.

Zo zijn ook de kloosters hard op weg naar een energie-duurzame toekomst!