De tweede Biënnale kunst in de heilige driehoek

Deze kon in 2020 in verband met de covid-19 pandemie geen doorgang vinden. Gelukkig is er, dankzij de uiterst loyale medewerking van Sint-Catharinadal en de Sint-Paulusabdij, een alternatieve datum gevonden in 2021: 10 juli t/m 15 augustus.

Voor de Onze Lieve Vrouwe Abdij was deelname in 2021 in verband met de daar op handen zijnde verbouwing (en interne verhuizing) helaas niet mogelijk. We hebben een alternatieve locatie gevonden  in de Vlaamse schuur van de familie Wisseborn en de opstallen van de familie P. van den Heijkant aan de Leijsenstraat, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Onze curatoren konden gelukkig de verplaatste biënnale inpassen in hun agenda. Praktisch alle kunstenaars waren in staat en bereid om mee te verhuizen naar 2021; ook de toegezegde financiering kon mee. Wel was het noodzakelijk aanvullende financiering te zoeken: het verzetten van de manifestatie én een jaar lang alle ballen in de lucht houden, is nu eenmaal niet gratis. Dat is goeddeels gelukt.

Onze vrijwilligers zijn gelukkig nog even enthousiast. Wij hopen nu, en we vertrouwen daar ook op, dat de Biënnale in 2021 succesvol door kan gaan.