Actualisatie ontwikkel- en beheervisie Heilige Driehoek

In de omgevingsvisie van Oosterhout is opgenomen dat de gemeente aan de slag wil met de actualisatie van de ontwikkel- en beheervisie voor de Heilige Driehoek. De huidige visie is inmiddels op onderdelen al wat achterhaald. De eerder door ons opgestelde gespreksagenda vroeg ook al om die actualisatie, dus we zijn blij dat de gemeente er werk van wil gaan maken.

De gemeente heeft besloten om voor het maken van de die ontwikkel- en beheervisie een adviesbureau in te schakelen. Door de krapte op de markt is het helaas nog niet gelukt om al daadwerkelijk te beginnen. De gemeente heeft al wel toegezegd ons intensief te willen betrekken bij deze visie. Wij zien de uitnodiging dan ook graag tegemoet. 

Voor deze visie zien wij ook zeker een rol voor onze werkgroep flora & fauna, bijvoorbeeld met betrekking tot advies over de inrichting van het groen en/of het beheer en onderhoud daarvan.