De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 23 april 2024,

constaterende dat:

 • op pagina 14 van “De toekomst van Sint-Catharinadal. Vitalisering van een van de
  oudste kloosters in Nederland” uit december 2014 reeds geconstateerd is dat
  maatregelen voor parkeren nodig zijn;
 • de raad op 30 januari 2024 raadsbreed via de motie vreemd aan de orde “bomenlanen,
  Vissersweg” heeft uitgesproken dat bomenlanen behouden en versterkt moeten worden;
 • op 11 april 2024 het college de vragen van de VVD beantwoord heeft over parkeren aan de
  Kloosterdreef,

overwegende dat:

 • de Kloosterdreef een historisch en ecologisch uniek stukje Oosterhout is;  sinds de
  komst van het wijnhuis en de winkel in toenemende mate niet alleen op eigen terrein,
  maar ook op de Kloosterdreef geparkeerd wordt;
 • de Kloosterdreef niet geschikt is voor parkeren;
 • de bomenlaan en onderbegroeiing beschadigd worden door het parkeren;
 • de visie Heilige Driehoek voorlopig nog niet klaar is;
 • na bijna 10 jaar nog geen tijdelijke en definitieve parkeermaatregelen genomen zijn; 
  het college geen termijn aangeeft waarop het verwacht dat het parkeerprobleem op de
  Kloosterdreef is opgelost;
 • het college geen urgentie lijkt te voelen om alle betrokkenen te verbinden en samen met
  de gemeente snel tijdelijke en definitieve maatregelen na te streven,


roept het college op om:

 1. op korte termijn samen met alle betrokkenen te komen tot een breed gedragen definitieve
  oplossing voor de parkeerproblemen;
 2. actief de realisatie van deze oplossing te faciliteren;
 3. voor 1 juli 2024 tot een breed gedragen tijdelijke oplossing te komen die uiterlijk in
  september 2024 wordt gerealiseerd;
 4. per 1 oktober 2024 een algeheel parkeerverbod in te stellen op de Kloosterdreef met
  bijbehorende paaltjes, die passen in de historische en natuurlijke omgeving; 5. de raad
  actief en tijdig te informeren over de definitieve en tijdelijke oplossingen

en gaat over tot de orde van de dag.

Sander Mulders, Peter de Laat, Bianca Buinsters, Marie-Louise van Mook,
VVD VHO SVO PvdA
Theo van Kuijck, Uhro van der Pluijm, Jan Schellekens,
D66 GroenLinks LOeS