Verslag uitgeoefende activiteiten 2021

 • Actualisatie beleidsplan Heilige Driehoek
 • Advisering m.b.t. natuurbegraafplaats Leijsenakkers
 • Advisering m.b.t. behoud/versterking dierenweitje
 • Volgen en advisering m.b.t. diverse bouwplannen Heilige Driehoek
 • Zienswijze uitgebracht m.b.t. omgevingsvisie
 • Deelname aan omgevingstafel
 • Gespreksagenda Heilige Driehoek toegezonden aan politieke fracties
 • Werkgroep Flora en Fauna: inventarisatie flora en fauna in Heilige
  driehoek, bezoek tuin Paulusabdij
 • Actualisatie website Heilige Driehoek
 • Oriëntatie op toekomst rolverdeling en taken bestuur
 • Financieel jaarverslag 2021 vastgesteld
 • Vragenlijst ingevuld voor onderzoek Erfgoed Brabant
 • Voorbereiding van actualisatie boek Heilige Driehoek
 • Bestuurlijk overleg gemeente Oosterhout in voor- en najaar
 • Nieuwsbrief voor Vrienden Heilige Driehoek
 • Activiteit voor Vrienden bij Biënnale 2021
 • Bijdrage aan Kerkenvisie Oosterhout
 • Overleg m.b.t. herontwikkeling locatie Meidoornlaan
 • Bijdrage planvorming herinrichting Hoogstraat
 • Overleg met Catharinadal en gemeente m.b.t. parkeren Catharinadal
 • Volgen van ontwikkelingen m.b.t. 2 e fase N629
 • Overleg Raad van Advies met kloosters

Verslag uitgeoefende activiteiten 2022

 • Advisering m.b.t. energiescan kloosters
 • Werkgroep Flora en Fauna: overleg m.b.t. activiteiten en bezoek aan
  Landgoed OLV in voor- en najaar
 • Voorbereiding van actualisatie boek Heilige Driehoek
 • Bijdrage planvorming herinrichting Hoogstraat
 • Volgen en advisering m.b.t. diverse bouwplannen Heilige Driehoek
 • Overleg met Catharinadal en gemeente m.b.t. parkeren Catharinadal
 • Reactie gegeven op de presentatie van het plan Oosterhout-Oost
 • Bestuurlijk overleg gemeente Oosterhout in voor- en najaar
 • Nieuwsbrief voor Vrienden Heilige Driehoek
 • Voorbereiding activiteit voor Vrienden bij Biënnale 2023
 • Volgen ontwikkelingen regeling Erfgoedvrijwilligers en financiering
 • Financieel jaarverslag 2021 vastgesteld
 • Bijdrage aan Kerkenvisie Oosterhout
 • Overleg met delegatie bestuur Kloosterhuys m.b.t. plannen herbestemming en verbouwing gedeelte klooster OLV Abdij
 • Vragen gesteld m.b.t. onderhoud fietspad Leijsenstraat en Kloosterdreef
 • Volgen van ontwikkelingen m.b.t. 2 e fase N629

Financiëel jaarverslag 2020

Financiëel jaarverslag 2021