Categorie archieven: Nieuwsbericht

Met de Vrienden van de Heilige Driehoek naar de 3e Biënnale in de Heilige Driehoek.

Uiteraard was er vanuit St. De Heilige Driehoek ook aandacht voor deze 3de editie. Om u te bedanken voor uw steun, kon u als Vriend van de stichting gebruik maken van een gratis toegangsbewijs. Op zaterdag 10 juni ontvingen we dan ook op deze vriendenactiviteit meer dan 120 deelnemers in de Paulusabdij met koffie/thee en een ‘koekje […]

Ontwikkeling van Stichting het KloosterHuys Vredeoord op de Zandheuvel 92

Allereerst zijn we vereerd dat onze kinderen hier welkom zijn geheten. Tijdens de informatieavonden werden we welkom geheten door de buurtgenoten en werd er al kennis gemaakt. De aanmeldingen voor mogelijk vrijwilligerswerk voelt voor ons als een warm bad. We hebben beloofd de straat te ontlasten en we hopen dat dat beeld uiteraard is gebleven. […]

Actualisatie ontwikkel- en beheervisie Heilige Driehoek

In de omgevingsvisie van Oosterhout is opgenomen dat de gemeente aan de slag wil met de actualisatie van de ontwikkel- en beheervisie voor de Heilige Driehoek. De huidige visie is inmiddels op onderdelen al wat achterhaald. De eerder door ons opgestelde gespreksagenda vroeg ook al om die actualisatie, dus we zijn blij dat de gemeente […]

Oosterhout Oost

De gemeente ontwikkelt een toekomstvisie voor het gebied ten oosten van de A27, bij Oosteind. In die visie is een forse woningbouwopgave opgenomen. Zo’n 3.500 woningen moeten in clusters een plek krijgen in een afwisselend landschap met bossen en water. Dat is in ieder geval de visie van de gemeente. In juli organiseerde de gemeente […]

Parkeren Sint Catharinadal

Bij de ontwikkeling van de wijngaard en het Wijnhuis de Blauwe Camer bij Sint Catharinadal is onvoldoende rekening gehouden met de parkeerbehoefte die bij deze functies komen kijken. In de praktijk leidt dit tot ongewenste situaties: parkeren in de berm van de Kloosterdreef, voor het poortgebouw, veel auto’s voor het klooster, extra verkeersbewegingen door zoekgedrag, […]

Evaluatie energiescan

De energietransitie is voor ieder Nederlands gezin een opgave. Zeker als het om grote gemeenschappen gaat die doorgaans in grote oude complexen wonen. Omdat de provincie Noord-Brabant het belangrijk vindt dat ook grote erfgoedcomplexen zo goed mogelijk mee kunnen doen, heeft ze, in samenwerking met de gemeente Oosterhout, enkele jaren geleden een energiescan laten uitvoeren […]

Zienswijze Bestuur st. Heilige Driehoek ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout

Geachte leden van de gemeenteraad van Oosterhout, Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout. Met deze brief brengen wij onze zienswijze over deze ontwerp-visie naar voren. Als Stichting Heilige Driehoek zetten wij ons in voor het behoud en versterken van het gebied in al zijn karakteristieken en waarden. De HeiligeDriehoek is één van de identiteitsdragers […]