Auteur archieven: admin

Zienswijze Bestuur st. Heilige Driehoek ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout

Geachte leden van de gemeenteraad van Oosterhout, Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout. Met deze brief brengen wij onze zienswijze over deze ontwerp-visie naar voren. Als Stichting Heilige Driehoek zetten wij ons in voor het behoud en versterken van het gebied in al zijn karakteristieken en waarden. De HeiligeDriehoek is één van de identiteitsdragers […]

Omgevingswet en Omgevingsplan

Per 1 januari 2021 zal, zoals het zich laat aanzien, de Omgevingswet van kracht worden. Als gevolg daarvan zal door de gemeente Oosterhout een nieuwe Omgevingsvisie en daarna een Omgevingsplan moeten worden opgesteld. De stichting Heilige Driehoek heeft een gespreksagenda opgesteld om een input te leveren aan de Omgevingsvisie en plan voor de gemeente Oosterhout.