Stichting Heilige Driehoek
t.a.v. mevrouw J.J.A.M. Gorisse
Paulus Rinkstraat 24
4907 NX Oosterhout

Onderwerp
Parkeerprobleem Kloosterdreef, Zaaknummer 1025978

Oosterhout 22 februari 2024

Geachte mevrouw Gorisse,

Graag reageer ik op uw brief aan het college en het gesprek dat we daar op 1 februari over hebben gevoerd. Naar aanleiding van ons gesprek heb ik de Veiligheidsregio gevraagd om in kaart te brengen of zij overlast ervaren van geparkeerde auto’s aan de Kloosterdreef.

Helaas kunnen we niet ingaan op uw verzoek voor een parkeerverbod aan de Kloosterdreef
Het klooster is voor de hulpdiensten bereikbaar. Voor de brandweer is het klooster bereikbaar via de onverharde zijstraat aan de Leijsenstraat. Voor andere hulpdiensten is de Kloosterdreef voldoende toegankelijk. Een parkeerverbod is daarom niet nodig.

De Kloosterdreef is voor de brandweer geen aanrijdroute
Dat heeft niet te maken met eventueel (hinderlijk) geparkeerde auto’s, maar met het poortgebouw aan die zijde van het terrein van het klooster. Een brandweerauto heeft door de hoogte, geen doorgang via het poortgebouw. In geval van een calamiteit bij het klooster, zal de brandweer via de onverharde zijstraat van de Leijsenstraat rijden. Graag verwijs ik u naar de situatieschets op de volgende pagina voor meer verduidelijking.

Voor andere hulpdiensten is de Kloosterdreef toegankelijk
Als er voldoende ruimte is voor personenauto’s, dan is dat er ook voor een ambulance (het grootste hulpverleningsvoertuig na de brandweer). Een ambulance is namelijk niet veel breder dan een personenauto. Voor de hulpdiensten zijn de geparkeerde auto’s in de Kloosterdreef dus geen bezwaar.

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op met het team Integrale Veiligheid
Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162. Of stuur een e-mail naar integraleveiligheid@oosterhout.nl .

Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Oosterhout.

M.Buijs

Situatieschets ontvangen van de brandweer: