Maandelijkse archieven: maart 2021

Zienswijze Bestuur st. Heilige Driehoek ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout

Geachte leden van de gemeenteraad van Oosterhout, Wij hebben kennisgenomen van uw ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout. Met deze brief brengen wij onze zienswijze over deze ontwerp-visie naar voren. Als Stichting Heilige Driehoek zetten wij ons in voor het behoud en versterken van het gebied in al zijn karakteristieken en waarden. De HeiligeDriehoek is één van de identiteitsdragers […]