De natuur in de Heilige Driehoek

Stap terug in de tijd

In de Heilige Driehoek is er een sterke samenhang tussen cultuurhistorie, landschap en natuurwaarden. Soms lijk je een eeuw in de tijd terug te stappen. Dat gevoel wordt niet alleen ingegeven in het kloostergebied met zijn lanen, bossen, grachten en gebouwen. Ook de Leijsenstraat en het Helleke met hun oude boerderijen, landbouwgronden, historische houtwallen, hagen en paden met ouderwetse kinderkopkes, bieden een landschap dat je nauwelijks meer tegenkomt. Langzaam maar zeker heeft het stedelijk gebied van Oosterhout zich tot aan de rand van De Heilige Driehoek uitgebreid. Desondanks straalt de Heilige Driehoek nog veel uit van de historie en het landschap van weleer. Juist door deze kwaliteiten leeft hier een groot aantal planten- en diersoorten.

Agrarisch cultuurlandschap

De bodem in het gebied van de Heilige Driehoek bestaat uit voedselarm zand. De natuurontwikkeling hangt nauw samen met het agrarisch cultuurlandschap, zoals dat gedurende vele eeuwen door boerenhanden is gevormd. Houtwallen, hagen, struwelen, knotwilgen, gegraven sloten en oude bolle akkers bieden een prima combinatie voor veel planten- en diersoorten. Een extra invloed op de hoge natuurwaarde van het gebied hebben ook de kloosterlingen met hun bostuinen, boomgaarden en lanen. Het “ecologisch hart” van de Heilige Driehoek wordt nu gevormd door het stinzebos van de Paulusabdij en zijn randzone van agrarisch gebied, de bomenrijen, oeverruigt en struwelen langs de Kloosterdreef, en het stinzebos en de lanen van de Onze Lieve Vrouweabdij. Het overige agrarisch cultuurlandschap met de akkers, de wijngaard en de graslanden, de sloten en greppels, ruige bermen, elzenhagen, knotwilgen en de historische boerderijen met hun oude linden vormen de onmisbare natuurlijke omgeving.