Deo Gratias

Deo Gratias. Liber Amicorum bij het vertrek van de benedictijnen uit Oosterhout, redactie Cock Gorisse, 2006 Significant, Oosterhout, ISBN 90 76295 20 4, 96 blz.

Honderd jaar leven in dienst van liturgie, gebed, bezinning en gemeenschapsleven heeft zijn sporen nagelaten, zo schrijven Cock Gorisse en Frans Brekelmans in het voorwoord. En niet alleen bij de monniken zelf, constateren zij, maar ook bij de vele, vele mensen met wie zij contact onderhielden. Dat gegeven was voor Gorisse en Brekelmans aanleiding om het initiatief te nemen tot het uitbrengen van een vriendenboek. Dertig vrienden en vriendinnen vertellen allemaal hun eigen verhaal: de verpleegster, de bisschop, de abdijgasten, de pachtboer, de buren en nog vele anderen. Volgens de samenstellers loopt er door het boek als rode draad de verrijking die veel mensen in de Sint Paulusabdij hebben ondervonden. Of om de laatste strofe uit een gedicht van gast Wim den Ouden te citeren:  Verdwenen is de ochtendkilte, geel licht juicht nu naar binnen. Zou Hij dan toch bestaan?. Tot ziens in Teteringen, besluit Cock Gorisse het liber amicorum.

Augustus 2006/Jan van den Bosch